کاربر محترم ، به دلیل عدم نیاز به نیروی کار ، تا اطلاع ثانوی بخش استخدامی غیر فعال است !