محصولات مـــا / فیلتر / صافی بنزین

فیلتر صافی بنزین :
فیلتر بنزین یکی از مهمترین اجزای متشکله سیستم سوخت رسانی بوده که وظیفه انجام فیلتراسیون بنزین را به عهده داشته تا بنزین سالم و عادی از هر نوع آلودگی و غبار را برای سوخت خودرو تأمین نماید.
لذا یکی از مهمترین سیاستهای شرکت پارت پلاستیک در تولید این محصول استفاده از بهترین مواد اولیه از جمله کاغذ که مهمترین بخش فیلتز بنزین می باشد که تاییدیه های لازم خودرو ساز را اخذ و مطابق استاندارد های اروپایی و کره ای محصولات خود را به بازار خودرویی کشور ادامه می دهد.

فیلتر بنزین نیسان فیلتر بنزین نیسان
از گروه : فیلتر / صافی بنزین
فیلتر بنزین پراید فیلتر بنزین پراید
از گروه : فیلتر / صافی بنزین
فیلتر بنزین 206 فیلتر بنزین 206
از گروه : فیلتر / صافی بنزین
فیلتر بنزین 405 فیلتر بنزین 405
از گروه : فیلتر / صافی بنزین