محصولات مـــا / رزوناتور ( مجرای ورودی هوا )

رزوناتور ( مجرای ورودی هوا ) :
شرکت پارت پلاستیک خراسان به عنوان مهمترین تولید کننده سیستم های هوا رسانی خودرو های سواری تولید کننده انواع رزوناتورمی باشد

لوله رابط رزوناتور 206 - TU5 لوله رابط رزوناتور 206 - TU5
از گروه : رزوناتور ( مجرای ورودی هوا )
رزوناتور 206 - TU5 رزوناتور 206 - TU5
از گروه : رزوناتور ( مجرای ورودی هوا )
رزوناتور 206 - TU3 رزوناتور 206 - TU3
از گروه : رزوناتور ( مجرای ورودی هوا )