اخبـــار و اطلاعیه هـــا

انتخاب مهندس نیک جو بعنوان کارآفرین نمونه سال 93 در استان خراسان رضوی

0 دیدگاه

در این مراسم لوح تقدیری از سوی استاندار به مهندس نیک جو بعنوان مدیرعامل گروه کارخانجات پارت پلاستیک خراسان و مهندس مشعوفی مدیرعامل محترم شرکت فرآورده های بینالود بعنوان تنها نمایندگان نیشابور بزرگ و کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی تقدیم شد و از زحمات آنان تقدیر بعمل آمد.
کارآفرینان طبق مهلت تعیین شده از بهمن ماه سال 93 مشخصات ، اطلاعات و فناوری های نوین خود را در رشته های مختلف صنعتی ، خدماتی و کشاورزی در سایت مربوطه ثبت نموده و تیم داوری جشنواره نیز  از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کردند که  پس از بررسی مستندات و ارزیابی از بین 1814 واحد صنعتی ، خدماتی و کشاورزی ثبت نام شده در سایت مربوطه که دارای طرحهای واجد شرایط بوده و حد نصاب امتیازات را کسب نموده بودند از این تعداد 138 مورد در بخش صنعت ، 142 مورد در بخش خدمات و 158 مورد در بخش کشاورزی جمعاً 438 مورد موفق شدند به مرحله داوری راه یابند. ضمناً یک نفر نیز به عنوان کارآفرین برتر جوان به این جشنواره معرفی شد .
در این ارزیـابی ها میـزان کاهش ضایعـات ارتقـاء بهره وری ، ایجاد فرصتهای شغلی جدید ، کاهش ورود مواد اولیه از خارج از کشور ، افزایش ظرفیت و توان تولید و افزایش صادرات، پرداخت به موقع حق و حقوق کارگران و میزان بهره مندی آنان از امکانات تفریحی ، فرهنگی و رفاهی از جمله شاخصهایی بود که مورد بررسی قرار گرفت .